IT-аудит
IT-инфрақұрылым аудиті

– бұл бүкіл ақпараттық жүйенің құрамдас бөліктерін түгендеу, зерттеу және талдау бойынша шаралар кешені. Инфрақұрылымның компания талаптарына сәйкестігіне, сондай-ақ жаңғыртудың қажеттілігі мен мүмкіндігіне бағалау жүргізіледі. Аудиттің қажетті бөлігі жүйенің сенімділігі мен қауіпсіздігін тексеру болып табылады (антивирустық қорғау, мұрағаттау, рұқсатсыз кіруден қорғау).

Біздің компания жүргізетін IT-аудит төмендегілерді қамтиды:

  • Аудитқа дайындық:
- Тапсырыс берушіге жүйенің жоспарланған конфигурациясының функционалдығы бойынша сұрақнамаларды ұсыну;
- Орындаушыға сұрақнамаларға жауаптар және Тапсырыс берушінің жүйенің бизнес-функционалдығына қойылатын талаптар жиынтығын беру.

  • Тексерулер жүргізу:
- Тапсырыс беруші ұсынған ақпаратқа және толтырылған сұрақнамаларға талдау жүргізу;
- Қажетті шешу жолдарын ұсыну;
- Тапсырыс берушімен жүйенің жоспарланған конфигурациясының техникалық ерекшелігімен келісім жасау.

  • Қорытынды әрекеттер:
- Орындаушының Тапсырыс беруші жүйесінің жай-күйі туралы аралық натижесін дайындауы;
- Аралық натижені беру және қосымша сұрақтар бойынша келісім жасау;
- Көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қою.

Аудиттің нәтижесі АТ-инфрақұрылымын пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады.
Біздің мамандардың авторлық әзірлемелерінің, қаржы және IT салаларындағы үлкен тәжірибесінің арқасында біз компанияларға процестерді автоматтандыруға көмектесуге дайынбыз.
Реквизиттар
Біздің қызметтер
ЖШС "ORIS LAB"
БСН:130640019840
Т/ш.: KZ746017131000027170

Банк:АОФ АҚ «Қазақстан Халық Банкі»
БСК: HSBKKZKX

Заң. м/ж.: 050044, Алматы қ., Бостандық ауд., Байшешек көш., 65 үй
Телефон:
+7 727 225 5712,
+7 727 225 5711

Email:
office@oris.space
marketing@oris.space